Plánová debata 1

Vyberte, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Afirmace si může u každé teze vybrat, zda ji bude debatovat plánově.

Plánová teze se debatuje se specifickou strukturou, která musí být dodržena.

Plánově lze debatovat i teze, na jejichž cíli nepanuje ve společnosti obecná shoda.