Plánová debata 2

Vyberte, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Afirmace do debaty přináší následující strukturu: definice, příčina, řešení, výhody.

Afirmace nesmí do debaty přinést plán, který obhajuje status quo.

Afirmace může některý z bodů afirmativní linie vynechat.

Představované řešení má primárně řešit zvolený problém.

Nejvíce času by afirmace měla trávit na vymezení příčiny.