Začínáme debatovat 1

Jsou následující teze dobré teze?

Česká republika by měla přijmout euro.

Děti chodí do školy.

Je správné mít minimální mzdu?

UFO existuje.

Zdravotnictví by nemělo být bezplatné.

Je lepší vrabec v hrsti, nebo holub na střeše.

Žena potřebuje muže jako ryba velociped.