Začínáme debatovat 3

Kdo v debatě bude nejspíše dělat následující?

Ukáže, že se nejvíce debatovalo o druhém argumentu.

Přinese do debaty hodnotu svobody a vysvětlí ji.

Přinese důkaz, že nižší míra zdanění příjmů vede k vyšší spotřebě.